Home » Bijzondere situaties

Wettelijke schuldsanering

wettelijke schuldsaneringWanneer het niet mogelijk blijkt om tot een schuldregeling met uw schuldeisers te komen dan kunt u mogelijk gebruik maken van de zogenaamde Wet schuldsanering natuurlijke personen. U kunt in aanmerking komen voor deze regeling middels een verzoek bij de rechtbank. De schulphulpverlening helpt u bij het opstellen van dit verzoek.

De rechtbank beoordeelt vervolgens of u inderdaad niet tot een schuldregeling kunt komen met uw schuldeisers en of u “te goede trouw bent”. Wanneer het aan uw eigen schuld te wijten is dat u zo’n forse schuldenlast heeft, bijvoorbeeld door onverantwoorde bestedingen, dan komt u niet in aanmerking voor schuldsanering. Verder kijkt de rechter of iemand de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsanering zal nakomen en voldoende gemotiveerd is om zijn schuldeisers af te betalen.

Soms is toepassing van de schuldsanering toch mogelijk ondanks dat het aan de persoon zelf te wijten is dat de schulden zijn ontstaan. Dit speelt in het geval dat deze persoon kan aantonen dat de oorzaak van de schulden, bijvoorbeeld een gokverslaving, inmiddels niet meer aanwezig is.

Wanneer de schuldsanering wordt toegestaan dan moet u gedurende een bepaalde periode, meestal drie jaar, een deel van uw inkomsten en bezittingen afstaan ter aflossing van de schulden. De schuldeisers zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Wanneer u tijdens deze periode uw verplichtingen nakomt, zal aan het eind de restantschuld wettelijk worden kwijtgescholden.

Daarnaast bent u verplicht te proberen zoveel mogelijk inkomen te verwerven door bijvoorbeeld te gaan werken. U mag geen nieuwe schulden maken en bent te allen tijde verplicht verantwoording af te leggen aan de bewindvoerder. Deze bewindvoerder controleert de schuldenaar en krijgt zelfs diens post. Ook kan de bewindvoerder thuis nij de schuldenaar komen controleren.

Laat een reactie achter!

You must be logged in to post a comment.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over lenen

Welkom bij Lenencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met lenen, van de verschillende leenvormen die er zijn tot de verschillende betrokken partijen.

Lenencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die leningen aanbieden zonder hier duidelijke informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.