Home » Bijzondere situaties

Wat doen bij een grote schuld?

schuldBij sommige mensen is de financiële situatie dermate verslechterd dat zij niet meer uit hun schulden komen. De rekeningen stapelen zich op, de deurwaarder komt regelmatig langs en de bank dreigt beslag te leggen op uw bezittingen. Wat moet u in een dergelijke situatie doen?

Allereerst is het van belang u te realiseren dat openheid het belangrijkste is. U zult het probleem moeten aanpakken en niet negeren. Daarmee zal het namelijk alleen maar erger worden.

In eerste instantie dient u zelf te proberen met uw schuldeisers een schuldregeling te treffen. Door een inventarisatie te maken van uw inkomsten en minimale uitgaven kunt u vaststellen welk bedrag u maximaal zou kunnen aflossen. Uw schuldeisers zijn erbij gebaat dat u uw schuld uiteindelijk helemaal aflost. Daarom zullen zij ook proberen met u tot een goede oplossing te komen.

Wanneer u hierbij hulp nodig heeft dan kunt u zich richten tot uw gemeente. Zij kunnen u schuldhulpverlening aanbieden. Veelal wordt u dan geholpen door een gespecialiseerd bureau dat gaat proberen samen met u een schuldregeling te treffen met uw schuldeisers. Maar wat nu als ook dit niet lukt?

In dat geval kunt u gebruik maken van de zogenaamde Wet schuldsanering natuurlijke personen. U kunt in aanmerking komen voor deze regeling middels een verzoek bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt vervolgens of u inderdaad niet tot een schuldregeling kunt komen met uw schuldeisers en of u “te goede trouw bent”. Wanneer het aan uw eigen schuld te wijten is dat u zo’n forse schuldenlast heeft, bijvoorbeeld door onverantwoorde bestedingen, dan komt u niet in aanmerking voor schuldsanering.
Wanneer de schuldsanering wordt toegestaan dan moet u gedurende een bepaalde periode, meestal drie jaar, een deel van uw inkomsten en bezittingen afstaan ter aflossing van de schulden. De schuldeisers zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Wanneer u tijdens deze periode uw verplichtingen nakomt, zal aan het eind de restantschuld wettelijk worden kwijtgescholden.

Laat een reactie achter!

You must be logged in to post a comment.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over lenen

Welkom bij Lenencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met lenen, van de verschillende leenvormen die er zijn tot de verschillende betrokken partijen.

Lenencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die leningen aanbieden zonder hier duidelijke informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.